ภาพผลงานที่ได้จัดทำขึ้น

          

ทฤษฎีสี                             วาดเส้น                              ประติมากรรม

          

องค์ประกอบศิลป์             สีโปสเตอร์                         สีโปสเตอร์

           

ภาพพิมพ์                           ภาพพิมพ์                          ธรรมชาติ

ทฤษฎีสี

     

วาดเส้น                                          ภาพพิมพ์

    

วาดเส้น                                          องค์ประกอบศิลป์

     

ภาพพิมพ์                                       วาดเส้น

     

ภาพพิมพ์                                       วาดเส้น

    

ภาพพิมพ์                                       ภาพพิมพ์

     

ประติมากรรม                                   ทฤษฎีสี

     

ภาพพิมพ์                                       สีน้ำ

    

สีน้ำ                                                ภาพพิมพ์

     

ภาพพิมพ์                                       ภาพพิมพ์

สีน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s