แห้งบนแห้ง

แห้งบนแห้ง

การระบายแบบแห้งบนแห้ง หมายถึง การระบายสีที่ใช้พู่กันจุ่มสีน้อย แล้วระบายอย่างรวดเร็วบนกระดาษ การระบายสีแบบนี้ ผู้ระบายมักจะบันทึกความรู้สึกของตนลงไปในขณะระบายด้วย

การระบายแบบแห้งบนแห้ง มีประโยชน์ในการที่จะเน้นส่วนใดส่วนหนึ่ง  หรือบริเวณที่เห็นว่า ควรทำให้เด่นได้ บางท่านก็ให้ความเห็นว่า ผลอันเกิดจากการระบายแห้งบนแห้ง คล้ายกับการส่งโทรเลข กล่าวคือ มีข้อความสั้นๆ ชัดเจน กะทัดรัด และรวดเร็ว

การระบายแบบแห้งบนแห้ง มีเทคนิคที่สำคัญอยู่ 3 ประการ

การแตะ

วิธีระบายเทคนิคการแตะ

  1. เตรียมกระดาษปรู๊ฟไว้หลายๆ แผ่น ปิดเทปตอนบนกับกระดานรองเขียนไว้พร้อม
  2. วางกระดานรองเขียนทำมุมกับพื้น 15 องศา แล้วใช้พู่กันจุ่มสีที่ต้องการแตะลงบนกระดาษ พยายามแตะตามแนวนอนตามลำดับ โดยเว้นช่องห่างกัน และชิดกันตามต้องการ
  3. พลิกแพลงวิธีแตะให้แปลกให้แปลกไปจากที่ได้ทำไปแล้ว และขณะแตะ ควรนึกอยู่เสมดว่า ภาพที่เกิดอาจดูเป็นรูปอะไรได้บ้าง เปลี่ยนสี และเปลี่ยนพู่กัน ตามที่เห็นว่าน่าสนใจและเหมาะสม
  4. ขณะระบายอย่าเอาพู่กันที่จุ่มสีแล้วไปจุ่มน้ำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้น้ำหนักที่ผสมไว้แล้วอ่อนลง จงใช้เฉพาะพู่กันจุ่มสีที่ผสมสีไว้แล้วเท่านั้นระบายติดต่อกัน

การประเมินผลเทคนิคการแตะ

1.ภาพที่เกิดจากการแตะนั้นมีลักษณะคล้ายกันหรือไม่ และแสดงความรู้สึกว่าซ้ำๆ กันจนน่าเบื่อหรือไม่

2.ภาพที่เกิดจากพู่กันนิดเดียวกัน และพู่กันต่างชนิดกัน มีลักษณะคล้ายกันหรือต่างกัน

3.ภาพที่เกิดจากการแตะ สามารถนำไปออกแบบเป็นรูปแบบอะไรได้และคล้ายกับการพิมพ์หรือไม่

4.ถ้าจะลองออกแบบโดยใช้วิธีการแตะนี้ ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไร เกิดขึ้นบ้าง

การป้าย

 วิธีระบายเทคนิคการป้าย

  1. เตรียมกระดาษปรุ๊ฟไว้หลายๆ แผ่น ปิดเทปตอนบนกับกระดานรองเขียนไว้พร้อม
  2. วางกระดานรองเขียนทำมุมกับพื้น 15 องศา แล้วใช้พู่กันจุ่มสีที่ต้องการป้ายครั้งเดียวจะป้านตรง เฉียง หรือ โค้ง ก็ได้ อย่าจุ่มสีให้ชุ่มเกินไปนัก คะเนว่าป้ายทีเดียวสีติดกระดาษหมดพอดี
  3. ป้ายซ้ำๆ กันให้มีลักษณะต่อเนื่องกันในทิศทางเดียวกัน และพลิกแพลงพู่กันตามความเหมาะสม

4. ทดลองป้ายบนกระดาษที่มีผิวหยาบ    และผิวกระดาษต่างๆกัน สังเกตดูความแตกต่าง รวมทั้งลองเปลี่ยนพู่กันด้วย

      การประเมินผลเทคนิคการป้าย

  1. ภาพเส้นที่เกิดขึ้นนั้น มีลักษณะคล้ายลายเซ็นหรืไม่ และแสดงความรู้สึกเร็วมากน้อยเพียงใด
  2. ภาพที่เกิดจากพู่กันชนิดเดียวกันและต่างชนิดกัน มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกัน
  3. ภาพที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนำไปออกแบบเป็นภาพอะไรได้บ้างและลีลาที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกหรือไม่

4.ถ้าจะลองป้ายให้เป็นภาพลวดลาย ท่านคิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s