เทคนิคผสม

[youtube=http://www.youtube.com/watch

http://www.youtube.com/watch

http://www.youtube.com/watch
เทคนิคผสม

       วิธีระบายเทคนิคการผสม

 1. เตรียมกระดาษวาดเขียนตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม จากการแตะ และการป้าย ที่ท่านเคยทดลองไปแล้ว ติดบนกระดาษรองเขียนให้เรียบร้อย
 2. วางกระดานรองเขียนทำมุมกับพื้น 15 องศา และใช้พู่กันจุ่มสีที่ต้องการแตะลงบนกระดาษ และป้ายสลับกันไปในทิศทางเดียวกัน
 3. อาจพิจารณาวัตถุตรงหน้า แล้วลองป้ายตามลักษณะของวัตถุนั้น และแตะบางส่วนโดยเร็วพยายามเปลี่ยนลีลาการป้ายเสมอ
 4. ลองเปลี่ยนสีเสมอๆ โปรดคำนึงเสมอว่า กำลังทดลองวิธีการแบบแห้งบนแห้ง อาจเตรียมกระดาษที่มีลักษณะผิวต่างๆ กัน แล้วป้าย และแตะ คล้ายๆ บนกระดาษแต่ละชนิดนั้น สังเกต   ดูความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้น

การประเมินผลเทคนิคการผสม

 1. ภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายวัตถุหรือไม่ และให้ความรู้สึกเด็ดขาด รุนแรง มากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับวิธีการระบายแบบอื่นๆที่ผ่านมา
 2. ภาพที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นลักษณะผิวของกระดาษเด่นชัดหรือไม่
 3. ภาพที่เกิดจากการผสมนี้ ท่านคิดว่าจะนำเอาไปใช้ประโยชน์เสริมวิธีการระบายสีได้มากน้อยเพียงใด

         ระบายบนระนาบรองรับ

เทคนิคการระบายสีทั้ง 3ประเภทดังกล่าวไปแล้ว เป็นการระบายบนกระดาษวาดเขียน และกระดาษต่างชนิดกัน ไม่ได้ปรุงแต่งลักษณะผิวแต่อย่างใด สำหรับการระบายบนระราบรองรับที่เตรียมไว้ เป็นการปรุงแต่งลักษณะผิวกระดาษให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อผลที่แปลกและน่าสนใจกว่า นอกจากนี้ยังช่วยสนองความต้องการของผู้สนใจสีน้ำที่ต้องการถ่ายทอดรูปแบบวัตถุให้คล้ายกับสิ่งที่มองเห็นหรือต้องการสร้างสรรค์รูปแบบให้ต่างไปจากเดิมอีกด้วย

การระบายระนาบรองรับที่เตรียมไว้ มีเทคนิคที่สำคัญ 3 ประการ คือ

การขูดเขียน ขีด ถู กระดาษวาดเขียน

 1. เตรียมกระดาษวาดเขียน ขึงบนกระดานรองเขียน สี วัตถุไม่แหลมและคมจนเกินไป กระดาษทรายละเอียดและหยาบ
 2. ใช้กระดาษทรายหยาบละละเอียดถูบนกระดาษวาดเขียนอย่างละแห่ง ต้องระวังอย่าถูแรงกระดาษจะขาด แล้วใช้สีน้ำระบายทับบริเวณที่ถูกระดาษทรายหยาบและละเอียดนั้น พยายามระบายให้คาบเกี่ยวกับบริเวณกระดาษที่ไม่ได้ถูกกระดาษทราย แล้วสังเกตความแตกต่าง
 3. ใช้ของมีคมปานกลาง ขีด กระดาษวาดเขียน ระวังอย่ากดแรงกระดาษจะขาด เมื่อขูดขีดแล้ว ระบายสีน้ำทับ สังเกตความแตกต่าง และขณะที่สียังเปียกอยู่ ลองขูด ขีดดูด้วยว่ามีลักษณะที่ต่างกว่าที่ขีดไว้ก่อนระบายหรือไม่
 4. ใช้สีเทียนสีขาวหรือน้ำมันพืช ระบายบนกระดาษวาดเขียนให้เป็นเส้น แส้วระบายสีน้ำทับ สังเกตุดูความแตกต่างกับระบายสีบนกระดาษธรรมดา
 5. ระบายสีน้ำบนกระดาษขณะที่เปียกอยู่ใช้เส้นไม้บรรทัดขูดขีด ดูว่าได้ลักษณะต่างไปจากเดิมหรือไม่

การประเมินผลเทคนิคการขูดเขียน ขีด ถูกระดาษ

 1. บริเวณที่ถูด้วยกระดาษทรายหยาบและละเอียด ให้น้ำหนักสีต่างกว่าบริเวณที่ระบายสีโดยไม่ถูด้วยกระดาษทรายหรือไม่ และขณะระบายรู้สึกหรือไม่ว่า ระบายยากกว่ากระดาษธรรมดา เพราะมีความฝืดมากกว่า
 2. บริเวณที่ขูดด้วยวัสดุมีน้ำหนักอ่อนกว่าหรือแก่กว่าบริเวณที่ไม่ได้บูด ( กระดาษสำหรับศิลปินที่มีความหนา เวลาขูดแล้วจะได้สีอ่อนกว่าเสมอ )
 3. ภาพที่เกิดจากการระบายสีเทียนก่อนหรือน้ำมันพืชก่อน มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรและภาพที่ขูดด้วยไม้บรรทัดขณะที่สียังเปียกอยู่มีลักษณะอย่างไร
 4. เทคนิคต่างๆเหล่านี้ ท่านสามารถสร้างสรรค์รูปวัตถุ สิ่งของ หรือถ่ายทอดโลกภายนอกได้หรือไม่ และหากผสมกันด้วยเทคนิคต่างๆนั้นจะเกิดผลอย่างไร

  การผสมผสานด้วยวัสดุต่างๆ

 1. เตรียมกระดาษวาดเขียน ขึงบนกระดานรองเขียนให้พร้อม สี น้ำ พู่กันระบายสี น้ำตาล เกลือ เหล้าโรง หรือแอลกอฮอล์
 2. ระบายสีบนกระดาษให้มีขนาดพอควรตามวิธีเปียกบนแห้ง โดยใช้สี แก่ ขณะที่สียังเปียกอยู่บริเวณหนึ่งใช้เกลือโรย อีกบริเวณหนึ่งใช้น้ำตาลโรย สังเกตดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
 3. ระบายสีบนกระดาษตามวิธีที่ 2 ขณะที่สียังเปียกอยู่จุ่มเหล้าแล้วระบายทับบนสีสังเกตุดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

4.ปิดกระดาษเขียนบางส่วน ด้วยกระดาษว่าวหรือกระดาษสา ใช้กาวที่ไม่ละลายน้ำ เมื่อกระดาษแห้งแล้วระบายสี ทั้งกระดาษวาดเขียน และกระดาษสีที่ปิดทับ สังเกตดูความแตกต่างของกระดาษ

5. อาจดำเนินตามวิธีที่ 3 หรือวิธีที่ 4 ก็ได้ ขณะที่สียังเปียกอยู่สามารถใช้เครื่องเป่าผม ช่วยให้แห้งเร็วขึ้น หรือใช้ความร้อนรูปแบบต่างๆ อบดู สังเกตดูว่า สีที่ระบายไปนั้นความเข้มเปลี่ยนไปหรือไม่

 การประเมินผลเทคนิคการผสมผสานด้วยวัสดุต่างๆ

 1. ภาพที่เกิดขึ้นจากการโรยน้ำตาล และโรยเกลือป่น มีลักษณะคล้ายกันหรือต่างกันหรือไม่ และท่านคิดว่าลักษณะที่เกิดขึ้นนี้คบ้ายกับสิ่งต่างๆในโลกภายนอกที่ท่านเคยเห็นมาหรือไม่
 2. ภาพที่เกิดจากการระบายเหล้าทับลงไป ให้ความรู้สึกแก่ท่านอย่างไรบ้าง และคิดว่าจะนำไปใช้ระบายอะไรได้บ้าง
 3. ภาพระบายสีที่เกิดจากการปะติดด้วยกระดาษต่างชนิดกัน ให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด ท่านเคยเห็นภาพปะติดอย่างนี้มาก่อนบ้างหรือไม่
 4. ภาพที่อบด้วยความร้อน ด้วยการตากแดด และโดยการใช้เครื่องเป่าผม ท่านเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร และคิดว่าสามารถพัฒนาให้แปลกไปจากนี้ได้หรือไม่

เทคนิคในการระบายบนระนาบรองรับที่เตรียมไว้ ดังกล่าว โดยสรุปทั้ง 3 ประการนี้ ท่านสามารถพลิกแพลงทำตามเทคนิคต่างๆได้อีกมา เพราะเทคนิคต่างๆนั้นย่อมได้ผลต่างกัน ทั้งนี้เพราะเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้นว่า ส่วนผสมหรือระยะเวลาที่ทำและเนื่องจากเทคนิคในการระบายสีน้ำมีความสำคัญที่ท่านจะต้องทดลองฝึกฝนจนสามารถคุมเทคนิคต่างๆ ได้ ดังนั้น การทดลองเทคนิคแต่ละครั้ง ต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้อย่างตั้งใจ ขณะเดียวกันก็คิดหาทางปรับปรุงเทคนิคเหล่านั้นเพื่อการระบายสีน้ำของท่านจะได้พัฒนายิ่งขึ้น

เนื้อหา จากหนังสือ การระบายสีน้ำ ; อารี  สุทธิพันธุ์ 2535

ภาพจาก www.rn.ac.th/thana/frames/water.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s