เปียกบนแห้ง


เปียกบนแห้ง

การระบายแบบเปียกบนแห้ง หมายถึง การระบายสีบนกระดาษที่ไม่ต้องลงน้ำก่อน  คำว่าเปียก  คือ พู่กันกับสี ส่วนแห้ง คือ แผ่นกระดาษ การระบายแบบเปียกบนแห้ง เป็นวิธีระบายทั่วไป ซึ่งมีเทคนิคที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

วิธีการระบายสีเรียบสีเดียว

เตรียมกระดาษที่ขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ำ พู่กัน และผ้าเช็ดไว้ให้พร้อม

วางกระดานรองเขียนให้ทำมุมกับพื้นที่ 15องศา แล้วใช้พู่กันจุ่มสีที่ต้องการระบายผสมกับน้ำ กะให้พอกับบริเวณว่างที่ต้องการระบายประมาณ 3” x 6” พยายามผสมสีให้เข้ากับน้ำ แล้วจึงระบายอยู่ในพื้นที่ 3” x 6” นั้น

ขณะระบายให้ระบายช้าๆ โดยเริ่มจากทางด้านซ้ายมือมาทางขวามือ คล้ายกับการเขียนหนังสือ ระบายตามแนวนอน และให้มีน้ำกองอยู่บนกระดาษมากๆ เพื่อที่จะได้ระบายต่อไปสะดวก ระบายต่อกัน จนทั่วบริเวณรองรับขนาด 3”x 6”

ขณะระบายอย่าเอาพู่กันที่จุ่มสีแล้วไปจุ่มน้ำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้น้ำหนักที่ผสมไว้แล้วอ่อนลง จงใช้เฉพาะพู่กันจุ่มสีที่ผสมสีไว้แล้วเท่านั้นระบายติดต่อกัน

การประเมินผลการทดลองการระบายเรียบสีเดียว

1.ภาพที่ระบายมีสีเรียบ น้ำหนักเท่ากันทั้งบริเวณ 3” x 6” หรือไม่        

       2.ขณะที่ระบายสีน้ำบนกระดาษเฉลี่ยเท่าๆกันหรือไม่ และสีน้ำไหลลงมาเป็นแนวดิ่งหรือไม่        

       3.สีน้ำที่ระบายนอกจากจะแสดงความเรียบแล้ว แสดงลักษณะโปร่งใส อันเป็นคุณสมบัติของสีน้ำหรือไม่

4.การระบายสีเดียว สามารถนำไปใช้ถ่ายทอดธรรมชาติ หรือวัตถุต่างๆอะไรได้บ้าง

การระบายอ่อนแก่เรียบสีเดียว

วิธีการระบายอ่อนแก่เรียบสีเดียว

1.เตรียมกระดาษที่ขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ำ พู่กัน และผ้าเช็ดไว้ให้พร้อม

2.วางกระดานรองเขียนทำมุม 15 องศา     กับพื้น แล้วระบายแบบเรียบสีเดียว โดยให้มีน้ำหนักอ่อนแก่ เมื่อระบายไปได้พื้นที่จำนวนหนึ่งแล้ว ผสมสีให้แก่แล้วระบายต่อ

3. ระบายน้ำหนักแก่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนได้ความแตกต่างหลายๆน้ำหนัก

4. ระบายสีแก่ก่อน แล้วผสมสีให้อ่อนระบายต่อตามวิธีระบายเรียบ โดยให้เห็นน้ำหนักของสีจากแก่มาหาอ่อน

การประเมินผลการระบายอ่อนแก่เรียบสีเดียว

1.ภาพที่ระบายตามวิธีนี้ แสดงให้เห็นความกลมกลืนของน้ำหนักอ่อนแก่ของสีหรือไม่

2.ภาพที่ระบายแสดงคุณสมบัติของสีน้ำ คือความโปร่งใสหรือไม่

3.การระบายสีเรียบอ่อนแก่นี้ สามารถนำไปใช้ระบายธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมอะไรได้บ้าง

4.ถ้าจะลองสร้างภาพเหลี่ยมง่ายๆ แล้วระบายสีตามวิธีการนี้ ท่านคิดว่าจะมีปัญหาอะไร   เกิดขึ้นบ้าง

 การระบายเรียบหลายสี

วิธีการระบายเรียบหลายสี

  1. เตรียมกระดาษที่ขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ำ พู่กัน และผ้าเช็ดไว้ให้พร้อม
  2. เตรียมกระดาษที่ขึงบนกระดาษรองเขียน สี น้ำ พู่กัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้พร้อม
  3. วางกระดานรองเขียนให้ทำมุมกับพื้น 15 องศา แล้วใช้พู่กันจุ่มสี ผสมสีให้พอกับบริเวณที่ว่างที่จะระบาย แล้วระบายบนบริเวณกระดาษที่ต้องการ

4. ผสมสีอื่นระบายต่อจากสีที่ระบายแล้วครั้งแรก พยายามระบายให้ต่อเนื่องกัน

5. ผสมสีอื่นๆ อีกแล้วระบายต่อ อาจจะระบายเป็นกลุ่มสีอุ่นหรือกลุ่มสีเย็น พยายาม ระบายให้มีเนื้อที่ของสีต่างๆ แล้วพิจารณาดูความกลมกลืนและการไหลของแต่และสีด้วยผสม

การประเมินผลการระบายเรียบหลายสี

1.สีที่ละบายแต่ละสีนั้นเมื่อซึมเข้าหากันแล้วเกิดเป็นสีใหม่หรือไม่

2.สีที่ระบายสีมีลักษณะโปร่งใส ลักษณะเรียบตามที่ต้องการหรือไม่ และสีใดที่รู้สึกว่าหม่นลง หรือแสดงว่าไม่สดใส

3.การระบายสีแบบนี้ สามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดรูปแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอะไร ที่คาดว่าเหมาะสมที่สุด

4.ท่านจงสังเกตดูว่า สีที่ระบายสีใดที่ท่านชอบและระบายง่ายที่สุด

การระบายสีแบบเปียกบนแห้ง ทั้ง 3 วิธีดังที่เสนอแนะมานี้ ถือเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ผู้สนใจสีน้ำทั้งหลายจะต้องระบายให้ได้ก่อน จากนั้นก็สามารถพลิกแพลง ผสมผสานกับการระบายแบบอื่นๆได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s