การไหลย้อย

การไหลย้อย

วิธีระบายเทคนิคการไหลย้อย

  1. เตรียมกระดาษที่ขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ำ พู่กัน และผ้าเช็ดไว้ให้พร้อม
  2. วางกระดานรองเขียนให้ทำมุม 15 องศากับพื้น แล้วใช้พู่กันขนาดใหญ่ระบายน้ำบนกระดาษวาดเขียน ควรระบายให้ทั่วกระดาษ จากนั้นให้ใช้สีที่มีน้ำหนักแก่ระบายจากซ้ายไปขวาติ่ไปเรื่อยๆ จนเกือบทั่วแผ่นกระดาษ
  3. ปรับความเอียงของกระดานรองเขียนให้ทำมุมกับพื้น 85 องศา แล้วใช้พู่กันจุ่มสีอ่อนระบายบนสุดของกระดาษ พยายามให้พู่กันมีสีและน้ำมากๆ เมื่อระบายแล้ว สังเกตดูว่าสีไหลย้อยทันทีหรือไม่
  4. ถ้าสีอ่อนที่ระบายทับทีหลังไม่อ่อนเท่าที่ควร ก็ให้ระบายด้วยน้ำเปล่าแทน

5.   ลองระบายสลับกันโดยระบายสีอ่อนในชิ้นแรก เมื่อกระดานเอียง 15 องศา แล้วระบาย

สีแก่ เมื่อกระดานเอียง 85 องศากับพื้นสังเกตดูความแตกต่าง

การประเมินผลการทดลองการไหลย้อย

1.ภาพแสดงสีน้ำแสดงความชุ่ม ความไหลย้อยของสีอ่อนหรือสีแก่

2.ปริมาณของน้ำและสี พอดีกับบริเวณว่างที่ระบายหรือไม่

3.เมื่อกลับหัวดูให้ความรู้สึกเหมือนกันหรือต่างกันกับตอนที่ระบายหรือไม่

4.เทคนิคการไหลย้อยนี้สามารถนำไปถ่ายทอดธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอะไรได้บ้าง จะเอาไปใช้ถ่ายทอดน้ำตกได้หรือไม่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s