เทคนิค / และวิธีการระบายสีน้ำ

เทคนิคที่ 1. เปียกบนปียก

การระบายสีแบบเปียกบนเปียก หมายถึง การระบายน้ำลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงระบายสีตามที่ต้องการลงไป การระบายแบบเปียกบนเปียกนี้ จะช่วยให้ท่านระบายสีติดบนกระดาษทุกส่วน เพราะกระดาษบางชนิดระบายสีติดยาก เนื่องจากมีความมันหรือความหยาบขรุขระ

การระบายแบบเปียกบนเปียก มีประโยชน์มากเมื่อจะระบายท้องฟ้า หรือผิววัตถุที่มีมัน เพราะจะให้ความรู้สึกกลมกลืนของสีเด่นชัด เทคนิคของการระบายแบบเปียกบนเปียกที่สำคัญมี  2 ประการ คือ

วิธีระบายเทคนิคการไหลซึม

  1. เตรียมกระดาษที่ขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ำ พู่กัน และผ้าเช็ดไว้ให้พร้อม

2. วางกระดานรองเขียนให้ทำมุมกับพื้น     15 องศา แล้วใช้พู่กันขนาดใหญ่ จุ่มน้ำระบายบนกระดาษวาดเขียน จากนั้นจึงใช้พู่กันจุ่มสี แล้วระบายลงไป ขณะที่กระดาษยังเปียกน้ำอยู่ เมื่อระบายสีแรกจนพอใจแล้ว ล้างพู่กัน จุ่มสีอื่นระบายใกล้กับสีแรกเปลี่ยนสีอื่นและระบายอย่างเดียวกัน ประมาณ 4 – 5 สี

3. ขณะที่ระบายควรสังเกตดูการไหลซึมของสีที่ระบายนั้น จะพบว่าบางสีมีลักษณะรุกรานสีอื่น และบางสีก็ไม่รุกรานสีอื่น ควรจดจำสีที่รุกรานและไม่รุกรานไว้

4. ลองระบายตามวิธีนี้อีก แต่คราวนี้กำหนดให้แน่ว่าจะใช้กลุ่มสีอุ่น หรือกลุ่มสีเย็น

(Cool or Warm Tone ) แล้วสังเกตความไหลซึมของสี

การประเมินผลการทดลองการไหลซึม

1.ภาพระบายสีน้ำแสดงความชุ่ม ความซึมของสีแต่ละสีหรือไม่

2.เมื่อระบายเสร็จ เมื่อกระดาษแห้งแล้วเกิดมีคราบสีหรือไม่

3.ในกระดาษที่ระบายสีอุ่นหรือสีเย็นแต่ละประเภท สังเกตเห็นว่ามีความรู้สึกอุ่น หรือเย็นหรือไม่อย่างไร

4.เทคนิคการไหลซึมอาจจะนำไปใช้ระบายวัตถุอะไรได้บ้าง

เทคนิคที่ 2. การไหลย้อย

วิธีระบายเทคนิคการไหลย้อย

  1. เตรียมกระดาษที่ขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ำ พู่กัน และผ้าเช็ดไว้ให้พร้อม
  2. วางกระดานรองเขียนให้ทำมุม 15 องศากับพื้น แล้วใช้พู่กันขนาดใหญ่ระบายน้ำบนกระดาษวาดเขียน ควรระบายให้ทั่วกระดาษ จากนั้นให้ใช้สีที่มีน้ำหนักแก่ระบายจากซ้ายไปขวาติ่ไปเรื่อยๆ จนเกือบทั่วแผ่นกระดาษ
  3. ปรับความเอียงของกระดานรองเขียนให้ทำมุมกับพื้น 85 องศา แล้วใช้พู่กันจุ่มสีอ่อนระบายบนสุดของกระดาษ พยายามให้พู่กันมีสีและน้ำมากๆ เมื่อระบายแล้ว สังเกตดูว่าสีไหลย้อยทันทีหรือไม่
  4. ถ้าสีอ่อนที่ระบายทับทีหลังไม่อ่อนเท่าที่ควร ก็ให้ระบายด้วยน้ำเปล่าแทน

5.   ลองระบายสลับกันโดยระบายสีอ่อนในชิ้นแรก เมื่อกระดานเอียง 15 องศา แล้วระบาย

สีแก่ เมื่อกระดานเอียง 85 องศากับพื้นสังเกตดูความแตกต่าง

การประเมินผลการทดลองการไหลย้อย

1.ภาพแสดงสีน้ำแสดงความชุ่ม ความไหลย้อยของสีอ่อนหรือสีแก่

2.ปริมาณของน้ำและสี พอดีกับบริเวณว่างที่ระบายหรือไม่

3.เมื่อกลับหัวดูให้ความรู้สึกเหมือนกันหรือต่างกันกับตอนที่ระบายหรือไม่

4.เทคนิคการไหลย้อยนี้สามารถนำไปถ่ายทอดธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอะไรได้บ้าง จะเอาไปใช้ถ่ายทอดน้ำตกได้หรือไม่

 

       

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s